Ansatte i kommunen frykter oppsigelser: – Vent med investeringene på Elvetangen

Ansatte i Nittedal kommune er alvorlig bekymret for kommuneøkonomien og har sendt et brev til kommunestyret.