Nittedal må hente hjem pasienter

Helse- og velferdssektoren går i minus. Bare i løpet av årets tre første måneder er det brukt 10.5 millioner kroner mer enn årets nittedalsbudsjett tillater.