Tilbakemeldinger fra publikum førte til at Ruter gjør endringer i ruta til lokalbussen på Li

Dette fører til at lokalbussen får med seg busstoppet i Heggeveien.