Mistet bussen hjem da den gikk fra en annen plattform enn det som var opplyst – Ruter har fått henvendelser om problemet

Ruter sier videre at de har vært i kontakt med operatøren av bussruta mellom Oslo og Nittedal, og skal se nærmere på problemet.