Nittedal kan få nattog

Den nye Gjøvikbanesjefen, Øystein Gullaksen (47), vil nå vurdere å sette inn "kulturtog" mellom Oslo og Nittedal.