Birkedal (64) nominert på topp til bispedømmevalget

TOPPKANDIDAT: Erling Birkedal er godt posisjonert for fire nye år i Borg bispedømmeråd. Borg bispedømme omfatter Østfold og Akershus minus Asker og Bærum kommuner.

TOPPKANDIDAT: Erling Birkedal er godt posisjonert for fire nye år i Borg bispedømmeråd. Borg bispedømme omfatter Østfold og Akershus minus Asker og Bærum kommuner. Foto:

Erling Birkedal er også denne gang førstekandidat på nominasjonskomiteens liste til Borg bispedømme.

DEL

Det nærmer seg kommunestyrevalg, fylkestingsvalg og kirkevalg. Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september.

Kirkevalget, der medlemmer i Den norske kirke skal stemme inn medlemmer til det lokale menighetsrådet og det regionale bispedømmerådet, foregår i et lokale i nærheten av kommune- og fylkestingsvalget.

Erling Birkedal, som bor på Likollen på Hagan, er som sist nominasjonskomiteens toppkandidat til Borg bispedømme.

– Jeg mener at visjonen «mer himmel på jord» er god. Mennesker må oppleve seg sett og elsket av Gud slik de er, skriver Birkedal i en presentasjon på nominasjonslistens nettside:

– Jeg ønsker en kirke med rom for ulik grad av engasjement og ulike typer fellesskap. Det er viktig at kirken er i front i arbeid med vern av skaperverket.

Medlemmene i bispedømmerådene er også automatisk medlemmer i Kirkemøtet, det øverste representative organet for Den norske kirke. Birkedal har ti års erfaring fra Kirkemøtet, skriver han i presentasjonen.

Artikkeltags