Håper at ingen snylter på juletreordninga

Søndag og mandag henter jenter 2007 i NIL fotball juletrær på Rotnes.