Saker i kommunen settes på vent. Raset på Li sluker penger og ressurser

– Raset får store økonomiske konsekvenser og politiske vedtak er satt på vent, skriver rådmannen.