Slik skal kommunen sikre rasgropa på Li

PLANLEGGER SIKRING: Kommunikasjonssjef Kristian Westgård (t.h.) i samtale med Securitas ved sperregjerdet på Li.

PLANLEGGER SIKRING: Kommunikasjonssjef Kristian Westgård (t.h.) i samtale med Securitas ved sperregjerdet på Li. Foto:

Kommunen har laget ei skisse for hvordan stabilisere rasområdet på Li.

DEL

– Norges Geotekniske Institutt er ferdig med grunnundersøkelsene. Nå arbeider vi med hvordan området skal sikres, sier kommunikasjonssjef Kristian Westgård i Nittedal kommune.

I samarbeid med geoteknikerne har kommunen tegnet opp følgende framgangsmåte:

• Først fjernes vekt fra toppen av rasgropa. Dette innebærer at ei gravemaskin fjerner masse for å avlaste kanten rundt raset. Massene blir kjørt bort på lastebil. Mindre vekt på toppen av gropa fører til lavere risiko for nye ras.

• Trær og vegetasjon nede i rasgropa felles og fjernes. Dette gjøres for at anleggsmaskiner kan komme inn for å sikre bunnen i raset.

• Stabilisere gropa. Bunnen i rasgropa vil bli tilsatt et stoff som kalles «kalksement». Kalksementen sprøytes med spesielle maskiner langt ned i bakken. Effekten av denne behandlingen er at leiren i rasgropa får betydelig økt styrke, og at området der raset har gått blir stabilt.

• Rasgropa fylles igjen og repareres.

Evakuerte beboere og bedrifter får ikke flytte hjem før sikringsarbeidene er ferdige og området er erklært stabilt og trygt.

– Det er dessverre umulig å anslå hvor lang tid dette vil ta. Sikkerhet er det aller viktigste i denne situasjonen. Så fort planlegginga er ferdig, vil sikringsarbeidet starte, sier Kristian Westgård.

Kvikkleireskredet på Li

  • Mandag morgen 16. september gikk et kvikkleireskred nederst i Heggeveien på Li.
  • Skredet er 40 meter bredt og 7 til 8 meter høyt og går ut i Nitelva.
  • Klokka 17.00 samme dag som skredet gikk, ble et område på Li evakuert på grunn av fare for at skredet kan spre seg.
  • Den evakuerte sona omfattet 86 beboere, 6 bedrifter med til sammen rundt 30 ansatte, Libadet pluss idrettsanlegget til Gjelleråsen IF.
  • Mandag 30. september ble sona justert som følge av grunnundersøkelser. Beboere i fire evakuerte hus i Listubben fikk flytte hjem.
  • Per 11. oktober er 21 boliger med til sammen 62 beboere pluss 4 næringsbygg evakuert. Kommunen anslår at folk sannsynligvis kan flytte hjem i løpet av tre til seks måneder fra denne datoen, men anslaget er usikkert.
  • Mandag 13. januar begynte arbeidet med fase tre av sikringsarbeidet der man skal sprøyte kalksement i skredområdet.
  • Fredag 20. mars fikk beboere flytte hjem til de evakuerte boligene på Li. Onsdag 25. mars ble det åpnet for at de evakuerte bedriftene kunne flytte inn i sine lokaler på Li.

Artikkeltags