Resultatet fra borreprøvene: Her har ekspertene funnet kvikkleire

Norges Geotekniske Institutt presenterer funnene de har gjort på Li etter kvikkleireskredet.