Intet nytt fra geoteknikerne på Li – følger med på hvordan mer vann i elva påvirker raset

Kommunen venter flere svar neste uke.