Her slipper de inn for å hente ut viktige varer

AMNESTI: Onsdag ettermiddag har Norena Presenning fått halvannen time på seg til å hente ut nødvendige ting fra lokalet sitt innenfor evakueringssona på Li. Til venstre i bildet står en av brannvesenets to skredvakter.

AMNESTI: Onsdag ettermiddag har Norena Presenning fått halvannen time på seg til å hente ut nødvendige ting fra lokalet sitt innenfor evakueringssona på Li. Til venstre i bildet står en av brannvesenets to skredvakter. Foto:

Kommunen har laget en plan for at bedrifter og privatpersoner kan få hente nødvendige eiendeler fra evakueringssona på Li.

DEL

Tirsdag kveld fikk Hypro AS hente viktige varer og utstyr fra lageret sitt innenfor det evakuerte området på Li.

Det var etter at eier og daglig leder Raymond Hansen i Hypro sa dette til Varingen tidligere på dagen: «Kommer jeg ikke inn i bygget mitt i dag, går ordrer tapt og jeg begynner å tape masse penger.»

I dag, onsdag, får flere bedrifter det samme tilbudet.

– Vi testet ut et sikkerhetsopplegg i går, og kjører det videre i dag, sier Gunnar Prøis, enhetsleder for miljø og samfunnsutvikling i Nittedal kommune.

Onsdag ettermiddag, da Varingen ble varslet, var det Norena Pressenning som fikk jobbe på innsida av sperregjerdene.

– Vi slipper inn en bedrift av gangen og de får halvannen time. Hver bedrift kan ha med seg en varebil og maksimalt fire personer, forteller Prøis:

– Brannvesenet har ute to skredvakter som følger skredområdet med kikkert. De står i radiosamband med en følgemann som er med bedriftene inn og ut.

Ved den minste antydning til bevegelser i grunnen, skal alt personell evakueres langs rømningsveier som er definert på forhånd.

Tilbud til beboerne

Torsdag og fredag vil også de til sammen 86 evakuerte beboerne få tilbud om å hente ut ting.

– Vi holder på å lage et opplegg i kveld. Vi tenker oss at en og en familie kan få slippe inn med inntil to personer i en halvtime, sier Prøis.

Ordfører Hilde Thorkildsen sier dette i ei pressemelding:

– Sikkerhet er det absolutte kravet for denne operasjonen. Den skjer etter nøye planlegging og analyse av risiko:

– Området er fortsatt rasfarlig, og når vi likevel velger å gjøre dette, er det for å unngå at bedrifter går konkurs og at innbyggerne kan leve så normale liv som mulig, sier ordføreren.

Kvikkleireskredet på Li

  • Mandag morgen 16. september gikk et kvikkleireskred nederst i Heggeveien på Li.
  • Skredet er 40 meter bredt og 7 til 8 meter høyt og går ut i Nitelva.
  • Klokka 17.00 samme dag som skredet gikk, ble et område på Li evakuert på grunn av fare for at skredet kan spre seg.
  • Den evakuerte sona omfattet 86 beboere, 6 bedrifter med til sammen rundt 30 ansatte, Libadet pluss idrettsanlegget til Gjelleråsen IF.
  • Mandag 30. september ble sona justert som følge av grunnundersøkelser. Beboere i fire evakuerte hus i Listubben fikk flytte hjem.
  • Per 11. oktober er 21 boliger med til sammen 62 beboere pluss 4 næringsbygg evakuert. Kommunen anslår at folk sannsynligvis kan flytte hjem i løpet av tre til seks måneder fra denne datoen, men anslaget er usikkert.
  • Mandag 13. januar begynte arbeidet med fase tre av sikringsarbeidet der man skal sprøyte kalksement i skredområdet.
  • Fredag 20. mars fikk beboere flytte hjem til de evakuerte boligene på Li. Onsdag 25. mars ble det åpnet for at de evakuerte bedriftene kunne flytte inn i sine lokaler på Li.

Artikkeltags