Her kunne NRV ha startet å grave den dagen raset gikk

Hvor og når ble det gravd i tida før kvikkleireskredet på Li? Så langt er det flere spørsmål enn svar.