Deponiet skal bli jordbruk eller golfbane

Noah Engadalen gav før jul 50.000 til hvert av idrettslagene i Nittedal. En formulering i reportasjen skapte spørsmål rundt etterbruken av deponiet. – Planen er, og reguleringen tilsier, at det skal brukes til enten jordbruk eller golfbane, forteller styreleder Nils Thomas Fearnley.