Fredag 10. august startet jakta på voksen rådyrbukk, som på en måte markerer sesongstart for bygdas jegere.

I fjor var det 575 jegere bosatt i Nittedal kommune som jaktet småvilt eller rådyr, viser en oversikt.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte tirsdag en omfattende jaktstatistikk. Den viser at det til sammen for hele landet var 142.000 jegere som jaktet i løpet av fjorårssesongen.

– Kvinneandelen øker stadig, og for jaktåret 2017/2018 utgjorde kvinnene 8,8 prosent av dem som betalte jegeravgiften, skriver SSB.

Blant dem som deltok i jakten, utgjorde altså kvinnene 7,3 prosent.

Populært

Mest populært blant norske jegere er hjortejakten – som også inkluderer elg. Til sammen hadde Norge 94.000 hjortejegere forrige sesong.

– Elgen er fortsatt det hjorteviltet flest jakter. Totalt var det 61.000 jegere som jaktet elg høsten 2017, skriver SSB. 48.000 jegere jaktet hjort. Selv om det er lov å felle flere hjort enn elg, er det altså fortsatt flest elgjegere.

Totalt ble det felt 31.613 elg, 42.541 hjort, 5.515 villrein og 33.280 rådyr i løpet av sesongen.

Dårlig rypeår i Nord

Statistikken over antall felte småvilt, viser at det ble felt 8 prosent færre ryper enn året før.

– Nedgangen skyldes hovedsakelig redusert utbytte i Troms og Finnmark. I Sør-Norge fortsatte oppgangen fra året før, skriver SSB.

I alt ble det felt 65.000 ryper i Nord-Norge, en nedgang på hele 31 prosent fra året før. I Sør-Norge økte rypeutbyttet med 16 prosent. Av det totale utbyttet på 167.000 felte ryper var 107.000 liryper og 60.000 fjellryper.

Uønsket

I sommer har det vært en del snakk om villsvin, som i stadig større flokker strømmer over grensen fra Sverige. Stortinget er samstemte om at dette er et uønsket dyr i Norge, og flere har tatt til orde for økt jakt på villsvin for å bli kvitt problemet.

Sammenlignet med Sverige, er villsvinjakten i Norge foreløpig beskjeden. I fjor ble det skutt i underkant av 230 villsvin her til lands.

– Årlig felles det nå over 100 000 villsvin i Sverige, sier seniorrådgiver Amund Steinset i SSB.

SSB har utarbeidet en egen temaside om jaktstatistikken , som de reklamerer med at kan gi svar på mye av det man lurer på om jakt og jegere.