Innfartsparkering: Fullt på Slattum. Krise for folk i Søndre

Ruter varsler nå at holdeplassen ved Nittedal kirke legges ned 30. juni. Det kan ikke Nittedal kommune akseptere, mener Ole-Erik Yrvin i den lokale bussgruppa.