Sikkerheten skjerpes etter to innbrudd på Harestua

To netter på rad har det blitt begått innbrudd på byggeplassen for det nye helse- og omsorgssenteret på Harestua. Nå styrkes sikkerhetstiltakene.