Rundt 400 barn i Nittedal er i familier med vedvarende lavinntekt: – En del faller utenfor organiserte tilbud

Utenforskap knyttet til dyre fritidsaktiviteter er et problem også her i bygda.