Må få ettergodkjent lekepark - har skapt vondt blod i nabolag

Nittedal kommune ber Haugeråsen Velforening søke om å få godkjent et allerede etablert lekeanlegg.