Avlyser alle hundeaktiviteter denne uka

Melding om en ukjent dødelig hundesykdom blir tatt på største alvor i bygdas hundemiljø.