– Heller bankende hjerter enn profittjag i Nittedal

Alle som fyller 80 år i Nittedal får nå hjemmebesøk av kommunens helsepersonell.