– Hos oss er det blitt en tradisjon at vi på allehelgensdag minnes de døde, og mange ønsker å tenne lys på kirkegården. Menighetene i bygda inviterer denne dagen til gudstjenester både i Hakadal og Nittedal kirker., opplyser soknediakon Randi M. Wilberg.

Hun forteller videre at det har gått ut invitasjon i brevs form til alle som har mistet noen av sine nærmeste siden forrige Allehelgensdag, og som har ønsket en kirkelig begravelse eller bisettelse. Adressatene til brevene er den personen som står som fester av gravstedet.

– Det kan tenkes at noen har fått denne invitasjonen – men som av forskjellige grunner ikke har ønsket det. Vi beklager i tilfelle det har skjedd. Under gudstjenestene blir navnene på de som er stedt til hvile siden forrige Allehelgensdag lest opp, og det blir tent bønnelys.

Kantor Tonhild Kråkenes og Stine Mari Langstrand (altsopran) står for det musikalske, og Vigdis M. Gjelsvik deklamerer dikt og tekster om sorg og håp. For øvrig deltar prester og soknediakon.

– Det er viktig å si at alle er velkommen til kirkene våre denne dagen. Sorgen og savnet over å miste noen, og behovet for å minnes, vedvarer gjerne i flere år. Det er åpent for alle - også for de som bærer på en skjult sorg. Hakadal kirke vil være åpen for stillhet og lystenning fra kl. 13.30 til kl. 15.30.

Det blir kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenesten. Allehelgensdag kan oppleves som en vanskelig dag for mange. Den kan også være en god dag for stillhet og ettertanke. Gjennom gudstjenestene i kirkene ønsker vi at denne dagen kan bli en dag i håpets, fredens og trøstens tegn, sier soknediakonen.