Planene for Glittre: Kan bli campus for helsestudenter

Eierne av den tidligere Glittreklinikken i Hakadal jobber for å få til en avtale om å utdanne fagfolk innen helse.