Timesavganger på Gjøvikbanen fra 2022

NYE TOG: De nye togsettene er ett av tiltakene for å øke kapasiteten på Gjøvikbanen. Flere er allerede i drift.

NYE TOG: De nye togsettene er ett av tiltakene for å øke kapasiteten på Gjøvikbanen. Flere er allerede i drift. Foto:

Timesavganger på Gjøvikbanen har vært et ønske i mange år. Nå ser det ut til at ønsket blir innfridd.

DEL

Jernbanesektorens handlingsprogram ble lagt fram mandag 9. april. De omtaler satsingen som en betydelig styrking av togtilbudet i Innlandet.

På Gjøvikbanen legges det opp til en styrking av togtilbudet med faste timesavganger mellom Oslo og Gjøvik.

For å oppnå dette må banen utrustes med nytt signalsystem (ERTMS) nord for Roa, Nittedal og Jaren stasjon må bygges om, og det må bygges et nytt kryssingsspor på Reinsvoll. Med fullføring av Nittedal stasjon vil det i 2021 bli økt frekvens i grunnrute til Hakadal og Jaren.

I 2022 innføres nytt signalsystem (ERTMS), og dermed også fjernstyring Roa–Gjøvik. Sammen med kryssingsspor på Reinsvoll gir dette mulighet for timeintervall på hele strekningen Oslo–Gjøvik.

– Milepæl

Forrige uke uttalte Jarle Snekkestad i Stor Oslo Nord at han trodde timesavganger var innen rekkevidde, og kunne bli en realitet innen 2023. Nå ser det ut til at han er ett skritt nærmere.

– Dette er positivt. Det er i tråd med det vi har ønsket og håpet på, sier Jarle Snekkestad i Stor Oslo Nord.

Han understreker at jobben på ingen måte er ferdig nå. Nå skal handlingsprogrammet ut på høring fram til 22. juni, før det stadfestes av regjeringen i juli. De endelige bevilgningene som trengs må gjøres i Stortinget.

– Vi tør si at dette er en viktig milepæl, sier Snekkestad.

Gods fra veg til bane

For å styrke godstrafikken og bidra til at mer kan overføres fra veg til bane, skal det investeres i en landsdekkende godspakke på ca. 18 milliarder kroner, hvorav ca. 5,5 milliarder kroner i første seksårsperiode. Kapasiteten på Kongsvingerbanen, Dovrebanen og på Gjøvikbanen mellom Oslo og Roa skal kapasiteten økes slik at det kan kjøres lengre tog på strekningene. For å få dette til må kryssingsporene på Monsrud, Nittedal og Sandermosen forlenges. Dette skal skje i første og andre seksårsperiode.

Totalt reiste det om lag 1,5 millioner passasjerer på Gjøvikbanen i 2017. I handlingsprogrammet heter det at det er svært høy kapasitetsutnyttelse mellom Oslo og Roa. Dette i kombinasjon med innføringen til Oslo S gjør strekningen sårbar for forsinkelser.

Artikkeltags