Gladmelding til beboere langs toglinja på Rotnes: Snart blir det slutt på tutinga

Om få uker åpner den planfrie undergangen i Lurslia. Da blir det slutt på at alle tog må tute.