Forlatt bil på Gjelleråsen: Vegvesenet vil se på saken over påske