Ber folk slutte å mate endene - til liten nytte

Mosenteret har satt opp en plakat for å få stoppet matinga av stokkender rett foran inngangspartiet.