Overstrømmes av klager på folk som ikke betaler – avgjorde 220 saker i fjor uten livstegn fra klagemotparten

Nittedal forliksråd behandler stadig saker der kun klageren lar høre fra seg.