51 prosent oppgir at de bekymrer seg mest for brann i boligen. Deretter kommer vannlekkasjer (9 prosent), innbrudd (8 prosent) og skadedyr eller sopp (sju prosent).

Tallene kommer fram i en ny undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If i anledning Brannvernuka.

– Mange blir overrasket når de prøver ut rømningsveger fra ulike rom i boligen, og oppdager at det ikke alltid er så enkelt å komme ut som man har tenkt seg. Særlig utfordrende er det om man skal ta seg ut fra andreetasjen eller høyere, og ikke kan bruke innvendig trapperom. Her gjelder det å ha en god plan, og særlig når det er barn involvert, sier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

Minst én rømningsveg

Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsveg som fører direkte ut i det fri. Eneboliger, flermannsboliger og rekkehus med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveger i tillegg. Dette kan være vindu, balkong, rømningsstige eller utvendig trapp.

– Dagens regelverk tillater at man kan hoppe maksimalt fem meter ned til sikkert sted. Tør du hoppe fra 5-meteren uten basseng under, spør administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

Han oppfordrer folk til å tilpasse boligen slik at det er mulig å rømme trygt ut fra alle etasjer.

– Brenner det nærme nok, hopper man kanskje ned de fem meterne med de konsekvensene det har for kroppen. Med en god rømningsstige kan man unnslippe fra den samme brannen uskadd. Da er det imidlertid en stor fordel om man på forhånd har gjort seg godt kjent med hvordan den fungerer, og forsikret seg om at den faktisk virker, uttaler Søtorp.

Pass på de eldre

Personer over 70 år har fire til fem ganger så høy risiko for å omkomme i brann som resten av befolkningen. Eldre mennesker bruker lengre tid på å oppdage en brann, og har vanskeligere for å evakuere i tide.

– Dersom du har eldre i familien eller i nærområdet, er det viktig at de vet hvor rømningsvegene er, og at utgangene ikke er blokkert av møbler, tepper eller andre hindre. Ta gjerne også en brannøvelse for å være sikker på at man kan komme seg ut på egen hånd dersom røykvarsleren hyler, sier Anne Rygh Pedersen. Hun er avdelingsdirektør i DSB.