Sier ja til å ta imot 22 nye flyktninger neste år

Under siste formannskapsmøte ble det reist spørsmål om Nittedal kunne tilby flyktninger tilfredsstillende boforhold. Flertallet går uansett inn for å ta i mot 22 nye flyktninger i 2020.