Får ikke bygge nytt hus innenfor flomsone

En huseier i Rudgata på Slattum søker om å rive det gamle huset og føre opp et nytt.