Fant fire flått på hunden etter skogstur fra Rudstein til Bjønndalen

Erfaringene med flått i Nittedal varierer.