Nittedølene og hakadølene har talt om Elvetangen - se resultatet av tidenes avstemming på Varingen

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I skrivende stund har det kommet 1.094 stemmer i avstemminga under leserinnlegget til Petter Tveøy om utbygginga på Elvetangen der vi stilte spørsmålet:

«Hvordan stiller du deg til følgende påstand: Den planlagte skoleutbygginga på Elvetangen er den beste løsninga for Hakadals innbyggere.»

Resultat:
58 prosent enige (positive til Elvetangen)
42 prosent uenige (negative til Elvetangen)

Undersøkelsen er beheftet med feilkilder og vi må ta alle mulige forbehold. Den mest opplagte feilkilden er at undersøkelsen stod rett under et innlegg som var udelt positivt til planene for Elvetangen.

Det meldes om mobilisering både fra «Bevar Hagen skole» og fra det politiske miljøet onsdag.

Varingen surret det noe til gjennom at vi som et teknisk eksperiment la ut to undersøkelser. Den første vi la ut, lå litt gjemt øverst i kommentarfeltet, der du først måtte trykke «Se kommentarer» for å finne den. Her kom det langt færre stemmer; totalt 92 og med stikk motsatt resultat; 36 var enige (positive til Elvetangen), mens 56 var uenige (negative til Elvetangen).

Den andre undersøkelsen lå mer åpent rett under leserinnlegget, og det var den som fikk desidert mest respons.


Artikkeltags