Kan bli pålagt å bygge midlertidig gangbru til 6 millioner kroner

Mens kommunen anlegger nytt kryss til storskolen på Elvetangen, må det lages alternativ kryssing av riksveien.