Nytt kryss ved storskolen på Elvetangen blir 100 millioner kroner dyrere enn antatt

Kommunen må øke budsjettet kraftig etter å ha fått inn anbud på veiløsning for skoleanlegget på Elvetangen.