Krever statlige penger til skolekryss. Veivesenet svarer: – Dette er et rent kommunalt prosjekt

Ordfører Hilde Thorkildsen savner svar fra Statens vegvesen om finansiering av krysset til Elvetangen skole. Her er svaret.