294 i timen for hjemmehjelp

Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
PRO *** Local Caption *** GOD HJELP: kommunen skal fortsatt yte god hjelp i hjemmet til nitted¿ler som trenger det, men timeprisen ¿kes. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hjemmehjelp Hjemmesykepleie PRO *** Local Caption *** GOD HJELP: kommunen skal fortsatt yte god hjelp i hjemmet til nitted¿ler som trenger det, men timeprisen ¿kes. (Illustrasjonsfoto: Colourbox) Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

294 kroner blir den nye timeprisen du må betale til Nittedal kommune dersom du mottar hjemmehjelp i 2018.

DEL

Timeprisen er bestemt av staten. Nittedal kommune har ikke råd til å subsidiere egenbetalingen for helse og omsorgstjenester. Derfor anbefales det at kommunepolitikerne vedtar å følge maksimalt tillatt betalingssats, anbefaler rådmannen i sitt forslag til Nittedals-budsjett for neste år.

Graderes etter inntekt

Egenbetalingen for å motta pleie- og omsorgstjenester i hjemmet skal fortsatt inntektsgraderes. Husstander med årsinntekt på inntil to ganer grunnbeløpet i Folketrygden (2 G) som i dag tilsvarer en årsinntekt på 187.268 kroner, får et utgiftstak på 200 kroner per måned. Utgiftstaket for egenbetalingen økes gradvis opp til samlet årsinntekt på 468.170 kroner. Husstander med så høy inntekt får et utgiftstak per måned på 2.100 kroner. De tjener mer enn dette i året, får et utgiftstak med maks egenbetalingen på 2.450 kroner per måned. Foreslår altså rådmannen.

Dyrere trygghetsalarm

Bruk av trygghetsalarm vil også koste mer neste år. Å være utstyrt med trygghetsalarm vil koste den enkelte med en årsinntekt på inntil 2 G. 205 kroner i måneden i 2018 mot 195 kroner måneden i år. Brukere av trygghetsalarmer og som har en inntekt over 187.268 kroner i året (2 G), vil neste år få en månedlig regning fra kommunen på 390 kroner. opp ti kroner fra i år.

Installasjon av trygghetsalarm i hjemmet vil neste år koste 780 kroner (mot 760 nå) og dersom du mister trygghetsalarmen må du betale et ekstra engangs gebyr til kommunen på 1.060 kroner i 2018, mot 1.035 kroner i dag.

Middag til 75 kroner

Middag bragt hjem på døra eller kjøpt i kantina på Døli og Skytta, vil neste år koste deg 75 kroner per porsjon, uavhengig av hva som er "dagens" rett. Det er en prisøkning på fem kroner middagen. Prisen per dessert foreslår rådmannen å holde uendret på 20 kroner.

Trenges det transport til å fra eldresenteret eller dagsenteret enten på Skytta eller Døli, blir tur/returprisen neste år på 70 kroner, mot 65 kroner i dag. Maks månedsbetalingen for transport, opphold, aktiviteter og matservering dagsenter Skytta/Døli settes neste år til 2.640 kroner.Artikkeltags