Eierne av Bislingen fjellstue kreves for eiendomsskatt: – Feil og urimelig

Bislingen fjellstue og eiendommen framstår i dag fjernt fra stedet som en gang var i drift. Forfall preger stedet. Uansett vil Lunner kommune ha eiendomsskatt.