Gissel mellom riksvei 4 og Nitelva: Har prøvd i over ett år å selge Hadelandsveien 629

Eierne strever med å få solgt en «flott eiendom» med «unik beliggenhet» rett ved riksvei 4 sør på Mosletta.