Boligplaner vil utløse investeringer på godt over en milliard kroner de neste årene

Investor Geir Skari fra Nittedal står på toppen av stillaset, klar til å sette utfor og satse videre på utviklingen av boligområdet Østhagan på Grua.