Droppet droppsonen i Blomsterbakken. Men problemet er ikke løst, advares det i kommunestyret

Kommunestyret har talt; Den planlagte droppsonen i Blomsterbakken på Tøyenhaugen, droppes.