Camilla har fått endelig avslag: – Jeg flyter på å ha åpent på søndagene. Da kan uansett ingen selge øl

Fylkesmannen vil ikke omgjøre at Joker Rotnes nektes å selge alkohol.