Full forvirring på bussterminalen på Lillestrøm: «Folk løper rundt som forvirrede høns»

Manglende skilting fører til forvirring på den nye bussholdeplassen.