Seks personer var i huset da det begynte å brenne

– Alle klarte å evakuere seg ut selv, sier innsatsleder Knut Hammer.