Rotneshagen: – Er nok beliggenheten som gjør det så populært

Salgsstart vil bli i begynnelsen av januar, på de første 43 leilighetene i dette store prosjektet.