Boligmarkedet: – Salgsmessig går det bra, men det tar lengre tid

– Vi har hatt bra med salg, men har måttet omstille oss litt i forhold til at vi bruker lengre tid på å selge boligene nå, sier eiendomsmegler Karianne Ekeren.