Vil bygge nye tomannsboliger på Åneby

Innerst i Ånebyhaugen ligger det noen tomter som det til slutt kan se ut som vil få nye bygg. Forstaden Eiendom AS vil bygge to nye tomannsboliger.