Trues med tvangsmulkt hvis de ikke kobler seg på det kommunale avløpsnettet

Av

Kommunen har sendt varsel om tvangsmulkt til enkelte beboere i Brattfossveien på Slattum om de ikke kobler seg på det kommunale avløpsnettet.