Her er den delen av Berger skog som ikke er vernet – og som nå er kjøpt av boligstrateg Ole Feet

Rundt 170 dekar av eiendommen Berger skog ligger mellom markagrensa og dagens bebyggelse på Tumyrhaugen.