Ole Feet har sikret seg omstridt skog som tilleggsjord

Ole Feet har kjøpt Berger gård for 3,5 millioner kroner av Øyvind Skjold Bauer.